Requisitos para matricularse na Escola de Gaitas e Percusión:

  •    O alumnado poderá asistir ás clases da Escola en calquera das Zonas.
  •    A idade para asistir ás clases será a partires dos 6 anos en Percusión e dos 8 para Gaita.
  •    Asistencia ás clases é obrigatoria, a non xustificación de tres faltas implicaría a perda da Matrícula

 

Presentaación de solicitudes para inscripción na Escola de Gaitas e Percusión:

  •    Todas as solicitudes de ensinanzas na Escola de Gaitas e Percusión presentaranse en impreso normalizado, en calquera das dependencias da Escola nos seus horarios establecidos.
  • Tamén poderase facer cubrindo o formulario de inscripción desta web (Clica aquí para acceder) 

 

TÓDALAS MATRÍCULAS VIRÁN ACOMPAÑADAS DUNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ

 

Criterios de Adminisión na Escola de Gaitas e Percusión:

  •  Os criterios para a admisión do alumnado, serán: 1) o cumprimento das presentes normas, e 2) a dispoñibilidade de prazas no grupo correspondente.

 

As prazas na escola son limitadas

 

Matrícula

 

Lugar de presentación de solicitudes:

  •  En cada unha das sedes da Escola e a través da nosa web .
  • O Horario presencial será de luns a venres de 17:00h a 21:h na Escola Central
  • O horario das outras sedes pode variar en función do persoal existente

 

Podes ser membro da banda cubrindo o formulario: